Click For Details

Zoznam činností:

Malé:

 • Kúrenie – montáž kotlov, rozvodov podlahových vykurovaní, tepelné čerpadlá, solárne panely ...
 • Voda – montáž vodovodných prípojok, rozvody, ohrievače TÚV
 • Plyn – rozvody plynu – nízkotlakové, strednotlakové, vysokotlakové, regulačné stanice plynu
 • Kanalizácia – montáž rozvodov v zemi a budovách, čističky odpadových vôd, kanalizačné prípojky, rozvody dažďovej kanalizácie
 • Chemické čistenie
 • Zdravotechnika
 • Rozvody médií

 

Veľké:

 • Horúcovody, teplovody
 • Výmenníkové stanice
 • Hydraulická regulácia, termostatizácia
 • Montáž vodomerov s diaľkovým odpočtom
 • Montáž meračov tepla
 • Montáž a dodávka potrubných rozvodov a technologických celkov
 • Izolácie potrubí

 

Copyright 1991-2018. THERMIS, spol. s r.o.